Pasona Tech Vietnam

Giải pháp cho các vấn đề xã hội

Công việc của Tập đoàn Pasona là khai thác tiềm năng của cá nhân. Đó là “Kiến thiết cuộc sống” và hỗ trợ việc tạo ra một lối sống thoải mái cho mọi người ở khắp mọi nơi. Để thực hiện điều này, nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục đón nhận những thách thức với khát vọng và cống hiến cao để tạo ra một cơ sở hạ tầng xã hội mới.

Là một công ty dịch vụ được tối đa hóa về「Humanware= Sự kết nối giữa con người và công nghệ」,
chúng tôi sẽ làm việc gần gũi hơn với nhiều「Người = Kỹ sư」hơn, cung cấp sự hỗ trợ không giới hạn và kết nối với「Công nghệ」để tạo ra một xã hội thịnh vượng,
tạo ra sức mạnh tổng hợp mà chỉ Pasona có thể thực hiện.

Our Service
Về dịch vụ ITO
Our Service
Về dịch vụ BPO
Our Service
Về dịch vụ HR
Our Service
Pasona Payroll
Do your business
Tuyển dụng
We are hiring!
logo-psntech